Behandling av personopplysninger

Tjuvholmen Eiendomsmegling AS driver eiendomsmeglingsvirksomhet under navnet «Beléven».

Personvernerklæringen omhandler Belèven sin behandling av dine personopplysninger, både ved ditt besøk på www.beleven.com, samt annen behandling som skjer som ledd i at du enten er selger, kjøper, budgiver eller interessent til en eiendom, eller dersom du gjør bruk av andre tjenester levert av Belèven.

I Belèven er vi opptatt av ditt personvern. Vi vil ikke behandle dine personopplysninger uten at det er grunnlag for det, og ikke uten at dette skjer i tråd med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

1. Ansvarlig for behandling av personopplysninger - Behandlingsansvarlig

Med behandlingsansvarlig menes den som til enhver tid bestemmer formålet med behandlingen av dine personopplysninger, og som skal sikre at personopplysningene behandles på lovlig vis.

Behandlingsansvarlig er Tjuvholmen Eiendomsmegling AS, Landgangen 8 0252 Oslo, org. nr. 921 176 333 ved daglig leder Dag-Rune Kristiansen, [email protected].

2. Hvorfor samler vi inn personopplysninger

Vi samler inn og bruker personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg.

Som eiendomsmegler behandler vi primært opplysninger som er nødvendige for å:

- markedsføre boliger- gjennomføre boligtransaksjoner- gjennomføre lovpålagte kontrolltiltak- markedsføre Belèven sine tjenester og eventuelle tilknyttede tjenester- tilpasse funksjonaliteten på våre nettsider

3. Behandlingsgrunnlag

Belèven vil ikke behandle personopplysninger uten at vi har rettslig grunnlag for dette, dvs. at det foreligger et såkalt behandlingsgrunnlag. Behandling av personopplysninger uten at det foreligger et behandlingsgrunnlag er ikke tillatt.

Hvilke behandlingsgrunnlag vi gjør bruk av beror på din relasjon til oss, om du kun er besøkende på våre nettsider eller om du gjør bruk av en av våre øvrige tjenester, jf, nærmere omtale av disse i pkt. 4.

Belèven benytter seg av følgende behandlingsgrunnlag:

- Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale vi har inngått med deg, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b,

- Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c;

- Behandlingen er etter en konkret interesseavveining vurdert som nødvendig for formål knyttet til Belèven sine berettigede interesser, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f

- Behandlingen er gjort på grunnlag av at du har samtykket til behandlingen, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a,

4. r samler vi inn personopplysninger?

Tidspunktet for innsamling av personopplysninger beror på hvem du er og i hvilken sammenheng vi er i kontakt med deg.

Oppdragsgjennomføring

Kjernen i vår virksomhet er gjennomføring av boligtransaksjoner, eiendomsmegling.

Gjennomføringen av et megleroppdrag medfører at vi behandler de personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre oppdraget. Eiendomsmeglingsloven og annet regelverk pålegger oss å behandle personopplysninger som blant annet skal sikre en trygg bolighandel.

Dette innebærer at vi blant annet behandler personopplysninger om selger, kjøper, interessenter og budgivere.

Vi behandler også personopplysninger om oppdragsgiver som gjør bruk av andre tjenester vi tilbyr, typisk, verdivurderinger.

Markedsføring

I den grad du har gitt samtykke til å motta markedsføring fra oss, vil vi også samle inn personopplysninger som er nødvendige for dette formålet.

Direkte markedsføring skal være basert på samtykke, noe du eksempelvis kan gi gjennom å registrere deg som interessent på en av våre annonserte boliger.

Besøk på www.beleven.com

Dersom du gjennom ditt besøk på sidene registrer eller ber om en tjeneste fra oss, så vil vi behandle personopplysningene du gir oss som er nødvendig for å gi deg den tjenesten du har etterspurt, eksempelvis verdivurdering, salgsoppgave og informasjon om lignende eiendommer.

Ditt besøk på www.beleven.com medfører også at du vil legge igjen spor/atferdsdata som vi primært gjør bruk av for å optimalisere våre sider, samt at sidene skal har tiltenk funksjonalitet. Som ledd i dette benytter vi cookies, som er små informasjonsfiler som plasseres på din digitale enhet. Cookies kan også benyttes for statistikkformål og tilpasset markedsføring, men slik bruk forutsetter at du har gitt ditt samtykke til dette.

Det er opp til deg å avgjøre hvilke cookies vi kan benytte. Du fikk anledning til å ta stilling til dette når du første gang besøkte vår side, og du kan for øvrig ta stilling til dette ved å klikke deg videre til vår policy for cookie, hvor du også kan slå av og på cookies.

5. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Hvilke personopplysninger vi behandler beror på behandlingsgrunnlaget og hvilket formål som er knyttet til behandlingen.

Typiske personopplysninger vi samler inn er opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre et megleroppdrag, eksempelvis:

- Fødsels-, og personnnummer, kopi av identifikasjonspapirer og statsborgerskap på for selgere og kjøper

- Navn og kontaktinformasjon for kjøpere, selgere, budgivere og interessenter

- Lovpålagte opplysninger som skal innhentes etter eiendomsmeglingsloven og hvitvaskingsloven

- Informasjon om finansielle forhold, eksempelvis kontonummer

Du vil finne nærmere informasjon om vår behandling av personopplysninger i oppdragsavtale, salgsoppgave og ev. kjøpekontrakt.

I den grad du har samtykket til å motta markedsføring fra oss vil vi samle inn ditt navn og nødvendig kontaktinformasjon. Du vil få nærmere informasjon om behandlingen av personopplysninger for slike formål i forbindelse med at du gir eventuelt samtykke.

6. Oppbevaring og lagring (sletting) av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, og sletter opplysningene i tråd med krav i regelverket. Om du har gitt samtykke til å motta markedsføring skal du få informasjon om lagringstiden i forbindelse med at samtykket avgis. Med mindre vi har lagringsplikt i henhold til avsnittet under, vil personopplysninger også slettes dersom du trekker ditt samtykke.

Du kan også lese mer om lagringstid knyttet til cookies her: LENKE til Policy for cookies

Som eiendomsmeglerforetak har vi lovpålagt arkivplikt for ethvert dokument utarbeidet og innhentet i anledning handelen i minst 10 år. Dette innebærer at personopplysninger om selgere, kjøpere, interessenter og budgivere vil kunne bli lagret minst i arkivperioden og at personopplysninger knyttet til kategorier som nevnt ikke kan kreves slettet.

7. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for dette.

Som følge av pliktene etter eiendomsmeglingsloven er vi i mange sammenhenger forpliktet til å dele opplysninger om selger og kjøper med nødvendige tredjeparter, for å sikre en trygg bolighandel. Dette kan skje i forbindelse med vår kontroll av en budgivers og kjøpers finansiering, men også knyttet til informasjonsinnhenting under salgstillretteleggingen fra kommuner, Statens Kartverk, forretningsførere/sameie/borettslag, Skatteetaten, eller ved bestilling av tjenester nødvendige for oppdragsgjennomføringen, eksempelvis fotograf, takstmann, stylist, trykkerier, markedsføringsvirksomheter mv.

Personopplysninger deles med selskap/bransjeorganisasjoner eller offentlige aktører som utfører statistikk, forskning og analyse. Vi utleverer bl.a. personopplysninger til Eiendomsverdi AS.


Dersom opplysningene er innhentet fordi du har bedt om en tjeneste, eksempelvis verdivurdering eller markedsføringstjenester som «Nyhetsbrev» e.l. pr. SMS eller E-post, vil opplysningene deles med relevante tredjeparter i den grad det er nødvendig for å levere den aktuelle tjenesten.

Utover dette vil dine personopplysninger ikke deles med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Vi vil ikke benytte tredjepartscookies uten at du har samtykket til dette, jf. vår LENKE til Policy for cookies

Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Vi overfører ikke personopplysninger til land utenfor EU/EØS eller andre land som Europa-kommisjonen har ansett for å ha tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger på grunnlag av artikkel 45 i forordning (EU) 2016/679.

8. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Nedenfor følger dine rettigheter for behandlingen av personopplysninger. For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en henvendelse til [email protected].

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen én måned. Tar det lenger tid enn én måned vil du få beskjed.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Informasjon

Du har rett til å få informasjon om de personopplysninger vi behandler om deg. Gjennom denne erklæringen informerer vi deg om vår behandling av personopplysninger. Du kan også kontakte oss om du ønsker mer informasjon. 

Innsyn

Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene som behandles om deg. Ta kontakt med oss om du ønsker innsyn.

Endring og sletting

Du kan også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom vi fremdeles har behov for opplysningene.

Behandling på grunnlag av samtykke

Behandler vi personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, så kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å bruke den måte som er opplyst om da du ga samtykket eller kontakte oss.

Rett til å begrense eller protestere mot behandlingen

Du har rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller, se GDPR artikkel 21, som:

a) Du bestrider riktigheten av personopplysningene - behandlingen stanses i en periode som gjør det mulig for oss å kontrollere riktigheten av personopplysningene.b) Behandlingen er ulovlig, og du motsetter seg sletting av personopplysningene og isteden anmoder om at bruken av personopplysningene begrenses. c) Vi ikke lenger trenger personopplysningene til formålet med behandlingen, men du har behov for disse for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Du kan også protestert mot behandling etter GDPR artikkel 21 nr. 1 i påvente av kontrollen av om hvorvidt våre berettigede interesser går foran ditt personvern.

Retten til dataportabilitet

For opplysninger som du har gitt til oss og er nødvendig for å gjennomføre en avtale med oss, og som behandles automatisk (dvs. ikke manuelt av oss) kan du be om å få personopplysningene om deg utlevert eller overført til annen leverandør i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format (dataportabilitet).

Klager

Opplever du at vår behandling av personopplysninger ikke er i overensstemmelse med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om dine rettigheter og hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.